Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om å hindre at anskaffelsesregelverket påfører barna usikkerhet og unødvendige belastninger, med henvisning til at barnevernsinstitusjoner blir nedlagt eller trues av nedleggelse

Datert: 25.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): De ideelle aktørene skal møtes med respekt, og de skal sikres rammevilkår som er stabile og forutsigbare. Mange barnevernsbarn lider når institusjonen de bor på trues av nedleggelse eller blir faktisk nedlagt.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at anskaffelsesregelverket påfører barna usikkerhet og unødvendige belastninger?


Les hele debatten