Muntlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt statsråden kjente til at mye av pengene gitt til Grameen Bank og ordningen mikrolån i Bangladesh er blitt borte, og om man nå har rutiner som gjør at u-hjelpspenger blir brukt i samsvar med formålet

Datert: 01.12.2010
Besvart: 01.12.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Jeg tror det var mange som reagerte på statsråd Solheims uttalelser tidligere i spørretimen i dag om at Fremskrittspartiets politikk er å «trykke penger». Det var et litt lavt presisjonsnivå, for ikke å kalle det seriøsitetsnivå. Når en statsråd uttaler seg på regjeringens vegne, bør den typen upassende uttalelser utelates.

Jeg skal også snakke om store penger. I programmet Brennpunkt på NRK i går kveld fremkom det at Norad har skjult informasjon om enkelte forhold rundt ordningen mikrolån i Bangladesh i en årrekke. Mikrolån er penger som gis til banker som låner ut til fattige mennesker, særlig kvinner, i en del av verdens fattige land. Men som tv-programmet Brennpunkt påviste i går kveld: Mye er blitt borte etter at det ble bevilget av Stortinget.

Rundt 300 mill. kr, som Grameen Bank ble bedt om å tilbakebetale, ble avskrevet i 1998 i et kompromiss mellom norske myndigheter og Grameen Bank, og så vidt jeg kan forstå, uten at dette ble offentlig kjent.

Da er spørsmålet mitt: Kjente statsråden til dette forholdet før NRK gjorde ham oppmerksom på det for noen dager siden? Og har departementet og Norad nå rutiner som gjør at u-hjelpspenger blir brukt i samsvar med formålet?


Les hele debatten