Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Om å sikre at norske prosjekter klarer å benytte seg av den muligheten et grønt sertifikatmarked innebærer, med henvisning til elementer som konsesjonsbehandlingstid og nettutvikling

Datert: 09.12.2010
Besvart: 12.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Norge og Sverige signerte 9. desember 2010 avtalen om et felles grønt sertifikatmarked for stimulering til utbygging av 26,4 TWh ny fornybar energi. Norske og svenske forbrukere skal finansiere hver sin halvpart, men selve kraftproduksjonen kan komme i begge land. Dermed vil elementer som konsesjonsbehandlingstid og nettutvikling være viktig for tempoet i norsk utbygging.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske prosjekter klarer å benytte seg av denne muligheten et grønt sertifikatmarked innebærer?


Les hele debatten