Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hva som har skjedd, når den sittende helseministeren har satt utbygging av Molde sjukehus på vent og skylder på pengemangel, til tross for at man i valgkampen lovet oppstart i 2012

Datert: 15.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Det kan se ut som om det har begynt å bli en vane for den rød-grønne regjeringen og dens politikere å komme med velplasserte løfter når det er valgkamp, for så å bruke tiden mellom valg til å prøve å bortforklare alle løftene man kommer med i en valgkamp, som kanskje bidro til at flere mennesker stemte rød-grønt enn de strengt tatt burde. Vi har jo opplevd det i flere valgkamper, at det plutselig og tilfeldigvis kom en gladmelding fra den rød-grønne regjeringen om et instrikraftregime, og at det derfor var viktig at regjeringen fikk fortsette. Alle ser jo hvordan resultatet av det har blitt, og det er vel kanskje ikke til full applaus fra kraftkrevende industri.

Tilsvarende, var jeg på sykehuset i Ålesund under valgkampen i 2007. Jeg skulle ha et møte om sykehusutviklingen i Møre og Romsdal – for så vidt knyttet opp mot mange andre lokalsykehus rundt omkring i landet. Akkurat den dagen, tilfeldigvis fordi jeg befant meg i Møre og Romsdal, fant statsministeren det fornuftig å komme seilende i et helikopter, for dermed å love både ny barneavdeling til det ene sykehuset og utbygging av Molde sjukehus. Det var et løfte som ble gitt helt betingelsesløst. Statsministeren var så redd for å bli misforstått at han sågar sendte ut en pressemelding i midten av 2007, hvor han var helt tydelig på at det ikke var knyttet betingelser til utbyggingen av Molde sjukehus, snarere tvert imot. Det skulle skje, og oppstarten skulle skje i 2012. Det har senere vært bekreftet fra flere helseministre i den rød-grønne regjeringen.

Hva er det da som har skjedd, når den sittende helseministeren nå har satt hele dette prosjektet på vent og skylder på pengemangel, og man nå antyder at dette ikke blir iverksatt før i 2018?


Les hele debatten