Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt regjeringen vil ta lærdom av fjorårets situasjon og endre de politisk bestemte reglene for de mobile gasskraftverkene, med bakgrunn i at det er meningsløst å la et kraftverk stå stille i perioder med høy strømpris

Datert: 15.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I hånden min holder jeg et ark om noe som sikkert varmer en sosialøkonoms sinn. Det er en oversikt fra kraftbørsen Nord Pool som viser at vi realiserer verdiene i norsk vannkraft. I går – viser oversikten – kunne kraftselskapene selge strømmen for under 2 kr per kilowattime deler av dagen, og det er før man regner inn elavgift, moms og nettleie. Det er gode inntekter for staten. Mens staten smiler, så opplever næringslivet og folk flest situasjonen som vanskelig og uakseptabel. Økonomien blir usikker og bedriftene stenger ned. Selvsagt er løsningen på disse tingene langsiktig, man må bedre kraftproduksjonen, ha mer enøk og få flere kraftlinjer. Her lovte regjeringen å få en tiltaksplan for Midt-Norge, men det er nok et løftebrudd – en sånn tiltakspakke er aldri levert Stortinget.

Men det er mulig å gi en håndsrekning til vanlige folk i denne situasjonen, også på kort sikt. Opposisjonen fremmet 25. november i år et forslag om å bruke bostøtten for å avhjelpe situasjonen for dem som lider spesielt i perioder med høy strømpris. Det valgte regjeringspartiene å stemme imot. Fremskrittspartiet har foreslått å redusere elavgiften i tider med høy strømpris. Det har regjeringen avslått. Og Enova, som skal gi støtte til enøktiltak i husholdningene, er nå tom for penger.

Men det finnes kraftproduksjon i Midt-Norge som ikke er tatt i bruk. Regjeringen har brukt 2,5 mrd. kr på å kjøpe to mobile gasskraftverk – som står stille. I dag skal de kun starte opp hvis det er mer enn 50 pst. sjanse for kollaps av systemet.

Jeg synes vi skal ta prissignalene på alvor. Når strømprisen er over 2 kr per kilowattime, er det markedets signal om at noe er alvorlig feil. Det er meningsløst å la et kraftverk stå stille når markedet sier det er i dyp ubalanse. I fjor var strømprisen på over 14 kr per kilowattime i perioder, uten at regjeringen syntes det var verdt å starte opp de mobile gasskraftverkene.

Spørsmålet er: Vil regjeringen nå ta lærdom av fjorårets situasjon og endre de politisk bestemte reglene for de mobile gasskraftverkene, slik at man kan ha en føre var-tilnærming?


Les hele debatten