Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt en samlokalisering av psykiatrien i Drammen og skrinlegging av planene om nytt sykehus på Gullaug-tomta er i samsvar med foretaksloven

Datert: 21.12.2010
Fremsatt av: Bente Stein Mathisen (H)
Besvart: 12.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I pressemelding fra Buskerud Arbeiderparti 8. desember refereres det til et møte mellom den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet, ledelsen i Helse Sør Øst, Multiconsult og Buskerud Arbeiderparti der planene om nytt sykehus på Gullaugtomta ble skrinlagt. Like etter dette konkluderer også regjeringen med en samlokalisering av psykiatrien i Drammen.

Mener statsråden at denne styringsformen er i samsvar med foretaksloven?


Les hele debatten