Spørretimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det finnes en fullstendig oversikt over skadetilfeller for ansatte og vernepliktige i innenlands tjeneste, med bakgrunn i mediaoppslag om manglende rutiner for registrering av skader norske soldater pådrar seg under tjeneste i utenlandsoperasjoner

Datert: 06.01.2011
Besvart: 12.01.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Den siste tiden har det vært flere mediaoppslag om manglende rutiner for registrering av skader norske soldater pådrar seg under tjeneste i utenlandsoperasjoner. Det framstår uklart om situasjonen for soldater som tjenestegjør i Norge er den samme, eller om Forsvaret har adekvate rutiner for innrapportering og registrering av disse skadene.

Finnes det en fullstendig oversikt over skadetilfeller for ansatte og vernepliktige i innenlands tjeneste, og blir denne informasjonen i så fall systematisert?


Les hele debatten