Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden vil stoppe fjerning av fotgjengeroverganger med begrunnelse i trafikksikkerhet, og i stedet se på bedre tekniske løsninger og hvorvidt man har tatt hensyn til blinde og svaksyntes behov for fotgjengeroverganger

Datert: 06.12.2010
Besvart: 12.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statens vegvesen fjerner i disse dager 150 fotgjengeroverganger, og begrunnelsen hevdes å være trafikksikkerhet, noe undertegnede stiller seg svært tvilende til.

Hvem har gitt beskjed om at disse fotgjengerovergangene skal fjernes, har man tatt hensyn til blinde og svaksyntes behov for fotgjengeroverganger, og vil statsråden stoppe fjerning av fotgjengerovergangene og i stedet se på bedre tekniske løsninger?


Les hele debatten