Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvilke positive virkemidler statsråden vil bruke for å forbedre transportløsningene i de største byene og samtidig unngå problemer med luftkvaliteten

Datert: 06.01.2011
Besvart: 12.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Vinteren 2010/2011 har så langt gitt utfordringer med luftkvaliteten i Oslo og Bergen. Også andre av landets større byer har eller kan få slike utfordringer. Det er viktig at regjeringen gjennom Samferdselsdepartementet tar et større ansvar for transportløsningene i de største byene; da vil også luftkvaliteten kunne bedres både på kort og på lang sikt.

Hvilke positive virkemidler vil statsråden bruke for å forbedre transportløsningene i de største byene og samtidig unngå problemer med luftkvaliteten?


Les hele debatten