Spørretimespørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig å vektlegge økonomi fremfor trygghet, med bakgrunn i en situasjon der en kvinne som skulle føde ble sendt hjem fra Kvinneklinikken i Bergen selv om hun følte seg utrygg på grunn av lang reisevei

Datert: 11.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Ei kvinne med bustadadresse i Fusa kommune venta barn. Ho gjekk over termin, og 4. januar i år gjekk vatnet. Ho blei då sendt til Kvinneklinikken i Bergen. Etter undersøking der blei ho sendt heim med beskjed at om fødselen startar i natt, må du ringja etter ambulanse. Då kvinna følte seg utrygg med hensyn til ferge som ikkje går nattetid, ba ho om overnatting, noko ho ikkje fekk då legen svara med at det var det ikkje økonomi til.

Meiner statsråden at ein kan bruka økonomi framfor tryggleik for einskildmenneske i denne situasjonen?


Les hele debatten