Spørretimespørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt det er riktig av politiet å henlegge saker der personer fyller bensin på sine biler, for deretter å stikke av fra regningen

Datert: 12.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Personer som fyller bensin på sine biler for deretter å stikke av fra regningen har blitt et økende problem, trass i at bensinforhandlere har investert i dyrt og avansert overvåkningsutstyr der det tydelig kommer fram hvem avstikkerne er. Det viser seg stadig oftere at politiet henlegger disse sakene.

Mener statsråden at det er riktig av politiet ikke å straffeforfølge slike saker, men derimot henlegge dem, og har statsråden gjort seg opp noen tanker om hvilken signaleffekt dette gir?


Les hele debatten