Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Om hvorvidt statsråden kan avkrefte eller bekrefte at det foreligger konkrete planer om norsk militær deltakelse i Sudan

Datert: 12.01.2011
Besvart: 12.01.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): På NRKs nettside kunne vi den 30. desember lese at Norge planlegger å sende norske styrker til en militær FN-operasjon i Sudan. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Espen Barth Eide, bekrefter i saken at regjeringa har konkrete planer om å sende norske soldater til Sudan, og sier:

«Det er forventet at Norge bidrar dersom FN spør.»

Norges engasjement i Sudan, særlig tidligere bistandsminister Hilde Frafjord Johnsons nøkkelrolle i fredsavtalen fra 2005, gjør det naturlig for Norge fortsatt å være sterkt til stede og bidra både politisk og økonomisk.

Norge er, som vi vet, tungt engasjert i Afghanistan og vil være det i lang tid framover. I et foredrag i Oslo Militære Samfund 10. januar bekreftet forsvarsministeren at vårt bidrag vil ligge på samme nivå i 2011 som i 2010. Slitasjen på personellet, og særlig i Hæren, og den generelle ressursmangelen i Forsvaret gjør at Høyre mener at deltakelse militært i Sudan er uaktuelt nå.

I forbindelse med budsjettframleggelsen i fjor høst sa generalinspektøren for Hæren det veldig klart: Enten må ambisjonsnivået i utenlandsoperasjoner reduseres, ellers så må det ansettes langt flere. I foredraget 10. januar erkjente også statsråden at det må være balanse mellom utenlandsoppdrag og kapasiteter for at ikke Hæren skal forvitre. Tidligere statssekretær i forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide, sa i et intervju med Ny Tid 21. mai i fjor:

«Deltakelse i internasjonale operasjoner med militære kapasiteter krever lang planleggingshorisont. For Norge er knapphet på personell en hovedutfordring i den sammenheng».

For Høyre er det viktig å understreke at store utenrikspolitiske ambisjoner der Forsvaret er ment å bidra, koster både penger og personell.

Regjeringa har sendt blandede signaler om Norges deltakelse i Sudan. Og kan statsråden nå avkrefte eller bekrefte at det foreligger konkrete planer om norsk militær deltakelse i Sudan?


Les hele debatten