Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om beitekonflikten mellom reindriftsnæringen og bønder, og hva som kan gjøres for å hjelpe bøndene mot ulovlighetene som har spredt seg fra Finnmark til mange kommuner i Troms og Nordland

Datert: 13.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Beitekonflikten mellom reindriftsnæringen og bønder er nå helt ute av kontroll. Tidligere har det vært Finnmark som har hatt de største problemene med rein på bøndenes innmark. Nå har beitekonflikten også spredt seg til mange kommuner i Troms og Nordland. Bønder frykter for konsekvensen ved at reinen er i ferd med å rasere deres levebrød.

Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe bøndene mot ulovlighetene som stadig er tiltagende, og som truer fremtiden for jordbruksnæringen i mange kommuner i Nord-Norge?


Les hele debatten