Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å likebehandle de største byene gjennom statens årlige kjøp av persontransport med tog, med bakgrunn i at dagens ordning gir en betydelig særbehandling av persontransport i Oslo

Datert: 13.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Årlig bevilges over statsbudsjettet kap. 1351 penger til kjøp av persontransport med tog. Samlet beløp i 2011 er 2200 millioner kroner. I 2009 ble 40 prosent av pengene brukt til transport i byen og fylket Oslo. De tre andre storbyene i Norge, Bergen, Stavanger og Trondheim, har lite jernbanenett i egen by. Derfor gir dagens ordning en betydelig særbehandling av persontransport i Oslo.

Vil statsråden endre på dette slik at befolkningen i de største byene likebehandles gjennom statens årlige kjøp av persontransport?


Les hele debatten