Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Om å sørge for tilstrekkelig bemanning på Nordlandsbanen for å unngå forsinkelser for godstog fra Oslo til Bodø

Datert: 13.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Utsatt fjernstyring av Nordlandsbanen kombinert med manglende bemanning fra Jernbaneverkets side har skapt alvorlige forsinkelser for godstog fra Oslo til endestasjon i Bodø. Tidvis er mer enn 50 prosent av denne trafikken mer enn 4 timer forsinket, med de enorme negative logistikkmessige problemer dette medfører. Forsinkelser kan i stor grad unngås hvis Jernbaneverket har en bemanning på plass som kan sørge for å unngå stans i togtrafikken.

Vil statsråden snarest sørge for at slik bemanning nå kommer på plass på Nordlandsbanen?


Les hele debatten