Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt gjennomføringen av hovedstadsprosessen foregår i et tempo som sikrer at det ikke går ut over pasientsikkerhet og kvalitet

Datert: 13.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I den siste uken er det kommet opp flere urovekkende saker angående konsekvensene for pasientene av gjennomføringen av hovedstadsprosessen. Det vises til Stortingets interpellasjonsdebatt om dette temaet.

Mener statsråden at resultatene så langt viser at disse endringene foregår i et tempo som sikrer at det ikke går ut over pasientsikkerhet og kvalitet?


Les hele debatten