Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å fylle opp ledige studieplasser ved universitetene, med henvisning til studenter som ønsker å fullføre studier hjemme etter utenlandsopphold

Datert: 13.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Mange reiser til utlandet for å studere medisin. Noen av disse ønsker av forskjellige grunner å fullføre studiene her hjemme. Tilbakemeldinger viser at disse møter et system som ikke er imøtekommende. Svaret er at det ikke finnes ledige plasser å gå inn i på for eksempel 3. eller 4. året, selv om vi vet at studenter går ut av studiene underveis. Ønsket kompetanse blir ikke fullført, og ressurspersoner gjøres til klienter.

Vil statsråden gå i dialog med universitetene for å få på plass et system for å fylle opp ledige plasser?


Les hele debatten