Muntlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til statsministeren

Om å få fortgang i byggingen av midtdelere på norske veier, slik at vi kan sikre veiene våre og unngå at så mange liv går tapt i møteulykker

Datert: 19.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hver uke dør det mennesker på norske veger. Årsakene er mange. Det er fart, det er rus, det er vegstandard, føreforhold, ras, uoppmerksomhet eller rett og slett tilfeldigheter. Mange bilister legger ut på vegen med gnagende uro i magen. Det er mange faktorer som sjåføren selv ikke kan kontrollere. Lavere fartsgrenser og mer fartskontroll vil ikke hjelpe deg når du plutselig rundt en sving møter en uoppmerksom bilist som kommer mot deg i ditt eget kjørefelt. Holdningskampanjer vil ikke kunne redde deg mot konsekvensene av å få sleng på bilen den dagen du kjører på en veg med dårlig vegstandard og uten autovern, eller møter et vogntog med sleng på hengeren. De dramatiske møteulykkene tar liv på brøkdelen av et sekund. Kanskje er det føreren i den ene bilen å bebreide? Det har lite å si for dem som sitter i den andre bilen. Det er i slike situasjoner at midtdelere redder liv. Noen retter pekefingeren mot bilistene selv, men jeg syns det er vanskelig å rette pekefingeren mot dem som blir truffet av en bil som kommer i feil kjørefelt. Vi som ansvarlige politikere må gå i oss selv og spørre: Hva kan vi gjøre bedre? Derfor inviterte Høyre i forrige uke alle partiene med på en felles dugnad for trafikksikkerhet gjennom å bli med på et forslag om å få en snarlig sak for Stortinget om et langt høyere tempo i bygging av bl.a. midtdelere. Med stor skuffelse må jeg konstatere at Arbeiderpartiets og de andre regjeringspartienes representanter takket nei til denne invitasjonen.

Mitt spørsmål til statsministeren er derfor om det var formen på forslaget det var noe galt med? Fra Høyres side kommer vi gjerne tilbake til forslaget i en annen form om det kan gjøres mer spiselig for Arbeiderpartiet. Det viktigste for Høyre er at vi får fortgang i byggingen av midtdelere på norske veier, slik at vi kan sikre veiene våre og unngå at så mange liv går tapt i møteulykker.


Les hele debatten