Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden allerede har konkludert i Sima-Samnanger-saken, med henvisning til uttalelser i Klassekampen om at regjeringen ikke vil kable av estetiske hensyn

Datert: 12.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I Klassekampen 8. januar kan vi lese at statsråden har uttalt at regjeringen ikke vil kable av estetiske hensyn, bare dersom det er nødvendig av hensyn til naturmangfoldet. Han bekrefter samtidig at det er estetiske hensyn det er snakk om i Sima-Samnanger-saken.

Hvis statsråden mener Hardanger kun handler om estetiske hensyn, kan dette tolkes på noen annen måte enn at statsråden allerede har konkludert i denne saken før utvalgene i det hele tatt har lagt frem sine rapporter?


Les hele debatten