Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt man vil vurdere nye gass- og vannkraftprosjekter for å innfri målsetningen om at godkjenning av store, kraftkrevende industriprosjekter forutsetter krafttilførsel

Datert: 13.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I VG 3. desember 2010 sier statsministeren at "det ikke lenger skal sies ja til store kraftkrevende industriprosjekt, uten at det i tillegg tilføres elektrisitet til prosjektet".

Kan statsråden forsikre at dette ikke betyr at man vil stoppe store nye industriprosjekter som Ironman, videre utbygging på Ormen Lange, Snøhvit etc., men at man innfrir denne målsettingen primært gjennom kraftpolitiske virkemidler, spesielt vurdere nye gass- og vannkraftprosjekter, og ved behov ny nettutbygging?


Les hele debatten