Muntlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren erkjenner at det er en systemsvikt i eldreomsorgen, med henvisning til lav eneromsdekning i flere arbeiderpartistyrte kommuner

Datert: 19.01.2011
Besvart: 19.01.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): I nyttårstalen sin sa statsministeren at alle eldre skal få den hjelpen de trenger. I den senere tid har vi fått en rekke rystende historier om kvaliteten på eldreomsorgen i Norge. Eldre pleietrengende sendes hjem, eldre pleietrengende tilbys lykkepiller framfor sykehjemsplass, eldre syke må bo på dobbeltrom til tross for at ni helseministre har lovt enkeltrom. Løftene fra statsministerens nyttårstale framstår som lite troverdig, spesielt med tanke på at Arbeiderpartiet har stemt mot Fremskrittspartiets forslag om systemendring med øremerkede midler og massiv satsing på sykehjemsutbygging etter samme modell som vi hadde i barnehageforliket, der private sto for størstedelen av reformen.

Dersom svaret til statsministeren er verdighetsgarantien, har de eldre lite å se fram til, etter min oppfatning. Denne garantien er null verdt. Det er ingen lovfestede rettigheter, og 430 kommuner vil kunne praktisere det ulikt.

Statsministeren bruker enhver anledning til å kritisere eldreomsorgen i kommuner der Arbeiderpartiet ikke styrer, f.eks. i Oslo. I Aftenposten fikk vi se en oversikt over de forskjellige kommunene hvor Trondheim, som er den storbyen i Norge med lavest eneromsdekning, og utstillingsvinduet til Arbeiderpartiet, lå på topp ti-listen av verstingkommunene. Vi finner her åtte arbeiderpartistyrte kommuner og null fremskrittspartistyrte kommuner.

Jeg skal ikke skylde på Arbeiderpartiets lokalpolitikere i Sarpsborg, Trondheim, Tromsø eller andre steder hvor eldreomsorgen er uverdig, for jeg mener den er offer for et system – et system som Arbeiderpartiet har forsvart i samtlige år i denne salen. Det hadde vært befriende om statsministeren nå kunne begynne å diskutere det systemet, som gjør at kommunepolitikere fra samtlige partier har problemer med å gi de eldre den omsorgen og verdigheten de trenger.

Mitt spørsmål til statsministeren blir følgende: Erkjenner statsministeren at det er en systemsvikt i eldreomsorgen? Eller er han av den oppfatning at eldreomsorgen i Trondheim, Sarpsborg, Tromsø og en rekke andre arbeiderpartistyrte kommuner er god nok, på tross av at de har dårligere omsorg enn Oslo, som han er svært glad i å kritisere?


Les hele debatten