Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om å bruke udisponerte midler til å skaffe erstatningshunder til servicehundprosjektet ettersom 11 hunder når pensjonsalder i løpet av året

Datert: 27.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I årets budsjett er det avsatt 3 millioner kroner til servicehundprosjektet som skal gjennomføres. I tillegg sa en samlet arbeids- og sosialkomité at 3 millioner kroner som ikke var benyttet i 2010 kunne brukes til erstatningshunder. I løpet av året når 11 hunder pensjonsalder, og neste år ytterligere 5, og det får store følger hvis disse brukerne blir uten hund. Svaret på mitt skriftlig spørsmål nr. 697 for 2010-2011 skapte mer forvirring enn klargjøring.

Kan statsråden klargjøre om brukerne vil få ny hund slik de er lovet fra samtlige partier?


Les hele debatten