Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om å legge til rette for et samarbeid om etter- og videreutdanning av lærere mellom Troms fylkeskommune og Universitetet i Tromsø

Datert: 25.01.2011
Besvart: 09.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Det statlige tilbudet om etter- og videreutdanning (EVU) av lærere gjennom kjøp av studieplasser ved enkelte utdanningsinstitusjoner, virker unødig kostnadsdrivende for mange fylker og kommuner. Troms fylkeskommune har pr. i dag ingen EVU-plasser ved Universitetet i Tromsø og betydelige midler går bort i reise og opphold. Troms fylkeskommune ønsker nå å inngå samarbeid med Universitetet i Tromsø om EVU for lærere fra høsten 2011 og trenger snarlig avklaring.

Vil statsråden støtte og legge til rette for et slikt tilbud om etter- og videreutdanning i Tromsø?


Les hele debatten