Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om å følge opp de konkrete forslagene i Arnstad-utvalgets rapport "Energieffektivisering av bygg" utover den høringsrunden som er gjennomført

Datert: 27.01.2011
Besvart: 09.02.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Høsten 2010 la Arnstad-utvalget frem sin rapport "Energieffektivisering av bygg". Rapporten inneholder konkrete forslag på hvordan en innen 2020 kan spare 10 TWh og 40 TWh innen 2040 i byggsektoren. Utvalget peker på ulike tiltak som må på plass for at disse besparelsene skal oppnås.

Hvordan vil statsråden følge opp de konkrete forslagene som Arnstad-utvalget foreslår utover den høringsrunden som er gjennomført?


Les hele debatten