Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om å øke bevilgningene til midtdelere og motorveier, med henvisning til dokumentasjon som klart og tydelig viser at fysisk atskilling av kjørebanene reduserer frontulykkene med 70-80 prosent

Datert: 02.02.2011
Besvart: 02.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Spørsmålet mitt går til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I 1970 var vi Nordens beste på trafikksikkerhet. I 1995 føk Sverige forbi oss, og etter det har Sverige bare fortsatt å fyke langt forbi. Nå er veiene i Sverige faktisk 40 pst. mer trafikksikre enn veiene i Norge.

I 2010 mistet 210 personer livet i trafikken, det vil si passasjerkapasiteten i over halvannet fly av typen Boeing 737. Hvis så mange mennesker hadde omkommet i luftfarten, ville dette aldri blitt akseptert. Men dessverre er det tydeligvis andre kriterier som gjelder på veinettet i Norge. Der setter man ned kommisjoner og lager rapporter, men legger rapporten i skuffen når den er ferdig. I Sverige har man allerede bygd over 2000 km med motorvei og 2000 km midtdelere, mens man i Norge har bygd ca. 350 km motorvei og omtrent det samme når det gjelder midtdelere.

Det hjelper ikke å skylde på at vi tidligere har bygd så smale veier at det har gjort at det er vanskelig å få på plass midtdelere, så lenge 210 mennesker dør. Det er 210 skjebner. Det er 210 barn, mødre og fedre, som omkommer tragisk. Og er det ikke da tid for handling og ikke prat? Hvorfor vil ikke statsråden være med på å øke bevilgningene til midtdelere og motorveier når vi sitter med dokumentasjon som klart og tydelig viser at fysisk atskilling av kjørebanene reduserer frontulykkene og dermed en mengde dødsulykker med 70-80 pst?


Les hele debatten