Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden kan garantere at byggingen av et nytt sykehus i Narvik starter opp som planlagt

Datert: 02.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Helse Nord skal på neste styremøte bestemme om de skal starte byggingen av nye Narvik sykehus i 2012.

Kan statsråden garantere at byggingen av et nytt sykehus i Narvik starter opp som planlagt?


Les hele debatten