Muntlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om hvorvidt det er rettferdig omfordeling å fjerne avkorting av garantipensjon på bakgrunn av sivilstand for høytlønte, mens man opprettholder full avkorting for lavtlønte

Datert: 02.02.2011
Besvart: 02.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Mitt spørsmål går også til arbeidsministeren.

Frem til 1. januar var det sånn at gifte og samboende pensjonister ble diskriminert ved at de fikk avkortet sin grunnpensjon med 15 pst. Nytt pensjonssystem, som trådte i kraft for litt over en måned siden, viderefører en differensiering basert på sivilstand. Det nye nå er at avkortingen skal skje i garantipensjonsbeholdningen. Det betyr at de med høy inntekt, ikke vil være berettiget til garantipensjonsbeholdning, ergo ingen avkorting.

La oss vise dette med følgende eksempel: Kari og Trine startet å jobbe samtidig. De tilhører lavtlønnsgruppen. De har den samme arbeidsplassen, de gjør de samme arbeidsoppgavene, og de går av med pensjon når de er 67 år. La oss si at de blir 81 år. Det betyr da at Trine, som har valgt å tviholde på gubben også i pensjonstilværelsen, får til sammen 158 000 kr mindre i samlet pensjon enn Kari, som ble skilt før hun nådde pensjonsalderen. La oss da si at de ikke tilhører lavtlønnsgruppen, men at de har en inntekt på over 400 000 kr. Da får de ingen avkorting, uavhengig av sivilstand.

Regjeringen har vært opptatt av rettferdig omfordeling, og har gjentatt det argumentet gang på gang i den politiske debatten. Jeg vil derfor utfordre statsråden: På hvilken måte mener statsråden det er rettferdig omfordeling å fjerne avkortingen på bakgrunn av sivilstand for høytlønte, mens man opprettholder full avkorting for lavtlønte?


Les hele debatten