Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden kan love raskere fremdrift av jernbaneprosjekter

Datert: 02.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I Aftenposten 1. februar går det frem at det er usikkerhet og forsinkelser på mange jernbaneprosjekter. Dette er svært urovekkende sett i lys av den fremlagte fagrapporten som bekrefter det Venstre lenge har sagt at det haster med å få på plass høyverdige kollektivløsninger i og rundt de store byene. Samferdselsministeren har uttalt at i kommende nasjonal transportplan må vi foreta tøffere prioriteringer, løfte jernbanen og kollektivinnsatsen, og ha fokus på intercitytog.

Kan statsråden love raskere fremdrift av jernbaneprosjekter?


Les hele debatten