Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om når det vil bli fattet en endelig beslutning om det skal bli ett eller to sykehus i Møre og Romsdal

Datert: 03.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det hersker nå stor tvil både i Molde og Kristiansund om hva som blir resultatet av den utsettelsen av byggingen av nytt Molde sykehus vil innebære. Fagmiljøet bl.a. i Molde frykter for rekrutteringen og eventuelt også at ansatte søker seg bort fra sykehuset. 1. februar var det også en demonstrasjon i Molde der nærmere 3 000 viste sin frustrasjon. Denne usikkerheten som nå råder kan ikke fortsette lenger.

Når vil det bli fattet en endelig beslutning om det skal bli ett eller to sykehus i denne regionen?


Les hele debatten