Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om resultatet av Utdanningsdirektoratets kartlegging knyttet til godkjenning av utenlandsk fagutdanning, som hadde frist i september 2008

Datert: 03.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Fylkesmannsembetet opplever stadige henvendelser om godkjenning av fagbrev tatt i utlandet. Arbeidsgivere vil gjerne ha dette for å være sikre på kompetansen. Den tidligere ordningen med godkjenning hos Fylkesmannen er opphevet, men i 2007 fikk Utdanningsdirektoratet i oppdrag å vurdere om det var behov for en statlig utdanningsmyndighet for godkjenning av utenlandsk fagutdanning. Kartleggingen hadde frist i september 2008.

I lys av stadige etterspørsler, vil statsråden nå få frem et resultat av dette arbeidet?


Les hele debatten