Spørretimespørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om kva som er målsetjinga med å samle dei to helseføretaka i Møre og Romsdal i eitt føretak

Datert: 03.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Helse Midt-Norge har etter pålegg frå statsråden vedteke å samle dei to helseføretaka i Møre og Romsdal i eitt føretak. Dette skjer i etterkant av avgjerda om å ikkje bygge nytt sjukehus i Molde. Mange fryktar difor at denne samanslåinga vert gjort for på sikt å få færre sjukehus i fylket.

Kva er målsetjinga til statsråden med å samle dei to føretaka i Møre og Romsdal?


Les hele debatten