Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til utenriksministeren

Om å sikre at pensjonsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse ikke blir rammet av EØS-avtalen

Datert: 17.01.1997
Besvart: 22.01.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "I brev til Senterpartiets stortingsgruppe uttalte Utenriksdepartementet i 1994 at pensjonsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse ikke var omfattet av EØS-avtalen. Nå viser det seg at ESA likevel vurderer Kommunal Landspensjonskassens fremtide rolle.

Hva gjør Regjeringa for å sikre at ikke Kommunal Landspensjonskasse blir rammet av EØS-avtalen?"


Les hele debatten