Muntlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Om det høye prisnivået på drivstoff, og at staten har en mulighet til å gjøre noe med prisen som norske bilister betaler ettersom ca. 60 pst. går til staten i avgifter

Datert: 09.02.2011
Besvart: 09.02.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Jeg har lyst til å ta opp en problemstilling med finansministeren. Det gjelder drivstoffprisene.

Nylig har de fleste norske husholdninger opplevd å få skyhøye strømregninger. Mange av disse har betalt sine strømregninger og sett at dette har gjort et stort innhugg i privatøkonomien. Samtidig ser man at drivstoffprisene skyter i været. Senest i nyhetene i går var det eksperter som var ute og sa at man må regne med at det nå blir over 15 kr literen for bensin, og trolig også for diesel. For veldig mange husholdninger vil dette bety ganske mye for privatøkonomien.

Selvfølgelig har dette en sammenheng med at vi har en oljepris som nå ligger over 100 dollar fatet, som altså er over 20 pst. mer enn hva tallknuserne i Finansdepartementet mente da vi behandlet statsbudsjettet for få måneder siden.

Samtidig er det viktig å minne om – og det er her finansministeren og hans ansvarsområde kommer inn – at ca. 60 pst. av den prisen folk betaler for bensin – 60 pst. – går til staten i avgifter. For diesel er det i overkant av 50 pst. som går tilbake til statskassen. Det betyr at staten har en mulighet til å gjøre noe med prisen som norske bilister betaler når man fyller bensin og diesel. Spesielt er det jo et paradoks at nettopp på grunn av den høye oljeprisen får den norske stat veldig mye mer i inntekter. Vi snakker om kanskje 50–100 mrd. kr mer i år enn det man regnet med i november.

På den ene siden får staten nå rekordmye mer penger, samtidig som folk flest må bruke mer av sin privatøkonomi til bensin og diesel. Ser finansministeren noen utfordringer her? Er han bekymret for dette høye prisnivået på drivstoff vi nå får i Norge?


Les hele debatten