Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at fritt gårdssalg av alkohol ikke vil utfordre Vinmonopolordningen, eller om hensynet til Vinmonopolet vil veie tyngre enn hensynet til lokale alkoholprodusenter

Datert: 09.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I Aftenposten 7. februar varsler landbruksminister Lars Peder Brekk at det vil bli en ny runde i regjeringen om fritt gårdssalg av alkohol. Brekk slår fast at dette ikke på noen måte vil rikke ved Vinmonopolets stilling. Venstre har flere ganger i Stortinget foreslått det samme som Brekk tar til orde for.

Er statsråden enig med Brekk i at dette ikke vil utfordre Vinmonopol-ordningen, eller fastholder statsråden tidligere påstander om at hensynet til Vinmonopolet veier tyngre enn hensynet til lokale alkoholprodusenter?


Les hele debatten