Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justisministeren

Om hvorvidt forslaget om å la militærnektere slippe unna siviltjenesten støttes av regjeringen, og om ikke en avvikling av siviltjenesten vil være et endelig farvel til den allmenne vernepliktsordning som vi har i Norge

Datert: 09.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ifølge VG vil Arbeiderpartiets justisfraksjon la militærnektere slippe unna siviltjenesten.

Er dette i så fall et forslag som støttes av regjeringen, og vil ikke en avvikling av siviltjenesten være et endelig farvel til den allmenne vernepliktsordning som vi har i Norge?


Les hele debatten