Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til samferdselsministeren

Om å bedre forholdene for togpassasjerer med hund, som på de fleste strekninger er henvist til å sitte i røykevogn

Datert: 13.01.1997
Besvart: 22.01.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Folk som reiser med hund på tog er på de fleste av NSB sine jernbanestrekninger henvist til å sitte i røykevogn, noe som oppleves som en stor belastning for mange.

Kan statsråden tenke seg å være behjelpelig med å finne ordninger som vil bedre forholdene for denne gruppe reisende?"


Les hele debatten