Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt det er riktig at fylkesmannen omgjør en kommunes vedtak, i dette tilfellet Engerdal kommunes ja til bruk av helikopter i forbindelse med Elvdal'n Snow Games

Datert: 10.02.2011
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 16.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Fylkesmannen i Hedmark har omgjort Engerdal kommunes ja til bruk av helikopter i forbindelse med Søre Elvdal'n Snow Games. Dette resulterer mest sannsynlig i at arrangementet ikke kan gjennomføres.

Mener statsråden det er riktig at Fylkesmannen omgjør en kommunes vedtak, i dette tilfellet Engerdal kommune, slik at kommunens vedtak blir tilsidesatt og ikke har noen verdi?


Les hele debatten