Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om når og hvordan regjeringen vil følge opp Høyres forslag om videreføring og videreutvikling av språkkartlegging av fireåringer, med bakgrunn i at Arbeiderpartiets integreringsutvalg har tatt opp igjen ideen

Datert: 10.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Erna Solberg innførte som kommunalminister språkkartlegging av 4-åringer. Prosjektet ble administrert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og het Språk 4. I 2009 ble Språk 4 avviklet. Dette har Høyre ved en rekke anledninger, senest under høstens budsjettbehandling, foreslått å videreføre og videreutvikle. Nå har Arbeiderpartiets integreringsutvalg tatt opp igjen ideen om språkkartlegging av 4-åringer.

Når og hvordan tenker regjeringen seg å følge opp dette forslaget?


Les hele debatten