Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om regjeringa no vil stille seg bak Høgre sitt ønskje om fleire norsktimar på introduksjonsorninga for innvandrarar, med bakgrunn i at Arbeiderpartiet sitt integreringsutval støttar Høgre sitt syn

Datert: 10.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Tidligere kommunalminister Erna Solberg innførte i 2004 introduksjonsprogrammet for innvandrarar. Programmet har vore ein suksess, og norskopplæringa har vore avgjerande for det. Programmet har i dag 300 timar med såkalla plikt-og-rett-timar. Høgre har ved fleire høve føreslege å utvide talet med timar, men har ikkje fått støtte for det frå regjeringa. Arbeiderpartiet sitt integreringsutval støttar no Høgre sitt syn.

Vil regjeringa no stille seg bak Høgre sitt ønskje om fleire norsktimar for deltakarane på introduksjonsorninga?


Les hele debatten