Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til arbeidsministeren

Om hvorvidt regjeringen vil snu og støtte Høyres forslag om å endre kravet til underhold, med bakgrunn i at Arbeiderpartiets integreringsutvalg mener dette er en god idé

Datert: 10.02.2011
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 16.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Høyre ba regjeringen i 2008 å endre kravet til underhold, slik at dette kom opp på et mer realistisk nivå. Dette stemte regjeringspartiene mot. Arbeiderpartiets integreringsutvalg mener derimot dette er en god idé, og tok det opp blant sine forslag forrige onsdag.

Vil regjeringen nå snu i denne saken, og støtte Høyres forslag?


Les hele debatten