Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om innføringen av lovpålagt leksehjelp fra 1. til 4. klasse, en ordning som har fått massiv kritikk fra både foreldre, rektorer og lærere, og hvorvidt regelverket vil bli endret slik at skolene kan bruke midlene der de ser behovet

Datert: 10.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Innføring av lovpålagt leksehjelp fra 1. til 4. klasse har fått massiv kritikk fra både foreldre, rektorer og lærere. Kritikken går på at det er usikkert om det er de barna som har størst behov for det, som deltar, manglende skoleskyss er også ekskluderende fra å delta. Mange kommuner hadde etablert godt tilbud innenfor ulike klassetrinn.

Er statsråden villig til snarest mulig å endre regelverket slik at skolen, som kjenner elevenes behov, kan bruke midlene der de ser behovet, og der lærere står for undervisningen?


Les hele debatten