Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt statsråden kan garantere at elevene ved Hunstad skole i Bergen får et like godt tilbud, og at Bergen kommune ikke påføres ekstra kostnader ved nedlegging av den statlige døveskolen

Datert: 15.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Kunnskapsdepartementet varslet 1. februar at tre av fire statlige døveskoler skal legges ned, deriblant Hunstad skole i Bergen. Representanter for berørte foreldre reagerer på at dette vedtaket er gjort uten at de er hørt, og før den varslete stortingsmeldingen med oppfølging av Midtlyng-utvalgets innstilling. Bergen kommunes planer for nytt skolebygg til erstatning for dagens blir også berørt.

Kan statsråden garantere at elevene får et like godt tilbud, og at Bergen kommune ikke påføres ekstra kostnader ved nedlegging?


Les hele debatten