Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hvorvidt man vil gjennomføre konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen slik et bredt og stort flertall i det norske samfunnet ønsker

Datert: 16.02.2011
Besvart: 16.02.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Det har pågått en diskusjon om hvem som låner klær av hvem i den norske politiske debatten de siste fjorten dagene. Jeg skal ikke gå inn i den diskusjonen, men det er ett punkt hvor Høyre og Arbeiderpartiet i veldig mange år har hatt tilnærmet felles garderobe. Det er i prioriteringen av at vi fortsatt skal utvikle vår olje- og gassektor, sørge for at grunnlaget for å finansiere velferden som olje og gass har vært hele tiden, skal fortsette. Vi har av og til diskutert organisasjonsmodeller, men vi har vært enige om formålet.

Regjeringen og Arbeiderpartiet står overfor et viktig veiskille i dette. Når man skal ta stilling til spørsmålet om man skal ha konsekvensutredning eller ikke i Lofoten og Vesterålen, vil et signal om ikke å gjennomføre konsekvensutredning være et signal om at Arbeiderpartiet har flyttet seg i forhold til betydningen av olje- og gassvirksomheten, og at de kompromisser vekk det et bredt og stort flertall i det norske samfunnet ønsker, nemlig å få dette konsekvensutredet.

Det er nemlig slik at fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark har vedtatt ja til konsekvensutredning, regionrådene i Sør-Troms, Lofoten, Salten og Vesterålen har vedtatt ja til konsekvensutredning, 11 av 12 kommuner i Lofoten og Vesterålen har vedtatt ja til konsekvensutredning, bystyrene i Tromsø, Bodø og Harstad har vedtatt ja til konsekvensutredning, NHO, LO, Fellesforbundet både lokalt og sentralt har vedtatt ja til konsekvensutredning, også mange som ikke er sikre på om de til slutt er for oljeutvinning i området, mener at det er viktig å få til denne konsekvensutredningen, 80 pst. av dette Stortinget – hvis Arbeiderpartiet står for det de før har stått for – er for en konsekvensutredning.

Da er min utfordring til statsministeren om han har tenkt å lytte til dette demokratiet og sørge for å få gjennomført konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen.


Les hele debatten