Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Om at Skattedirektoratet feiltolket en dom i Høyesterett som slo fast at Stiftelsen Utleieboliger Alta er omfattet av momskompensasjonsordningen, noe som rammer borettslaget Per Skreddersvei som gir tilbud til tolv psykisk utviklingshemmede beboere

Datert: 16.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): For å løse de store velferdsoppgavene trengs en åpen holdning til samarbeid mellom offentlig og privat sektor. En dom i Høyesterett slo fast at Stiftelsen Utleieboliger Alta er omfattet av momskompensasjonsordningen. I etterkant har Skattedirektoratet feiltolket dommen. Det rammer bl.a. borettslaget Per Skreddersvei som sammen med kommunen gir tilbud til 12 psykisk utviklingshemmede beboere. I svar på mitt skriftlig spørsmål nr. 839 for 2010-2011 henviser statsråden til nye runder i rettsapparatet.

Hvorfor?


Les hele debatten