Spørretimespørsmål fra Kari Storstrand (FrP) til forsvarsministeren

Om hvor langt samarbeidet mellom Forsvaret og veteranorganisasjonene har kommet, og hvilke konkrete forbedringer som så langt har kommet ut av dette

Datert: 17.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Kari Storstrand (FrP)

Spørsmål

Kari Storstrand (FrP): Veteranorganisasjonene og veteranene innehar stor kompetanse og erfaring om de utfordringer veteraner møter etter avsluttet tjeneste. Dette er en ressurs Forsvaret må nytte og dra fordeler av. Det er viktig at veteranene føler seg inkludert og verdsatt også for det erfaringsgrunnlag de har.

Hvor langt har samarbeidet mellom Forsvaret og veteranorganisasjonene kommet, og hvilke konkrete forbedringer har så langt kommet ut av dette?


Les hele debatten