Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om å utvide antallet opplysninger som skal registreres i svartelisten over fartøy som er uønsket i norsk sone, med henvisning til dagens innretning der kun fartøyets navn og historikk føres opp

Datert: 09.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med oppfølgingen av regelverket knyttet til Lov om Norges økonomiske sone utarbeides det en svarteliste over fartøy som er uønsket i norsk sone. Dette er et meget godt og nødvendig tiltak. Denne listen er imidlertid innrettet slik at det kun er fartøyets navn og historikk som føres og ikke rederiet og hvem som eier det. Dette medfører at et rederi med flere båter kan fiske i norsk sone med en annen båt eller en ny båt.

Vil statsråden vurdere å utvide antallet opplysninger som skal registreres?


Les hele debatten