Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om at 175 000 laks har rømt fra Salmars oppdrettsanlegg på Hitra som følge av skade på en oppdrettsnot, og hvilke tiltak en vil iverksette for å minke risikoen for gjentagelse

Datert: 17.02.2011
Besvart: 23.02.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi har nå dessverre bare måtte konstatere at det i forbindelse med en avlusingsaksjon ved et av Salmars anlegg på Hitra har oppstått skade på ei oppdrettsnot som igjen har medført at ca. 175 000 laks har rømt. Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt.

Kan statsråden redegjør for hvilke tiltak en vil iverksette slik at dette ikke skal kunne skje igjen, eller i det minste minke risikoen betydelig?


Les hele debatten