Spørretimespørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å avgrense fylkesmannen sin motsegnsrett, og slik bidra til meir demokratisk styring og ikkje minst større moglegheit for utvikling lokalt

Datert: 17.02.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 23.02.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Mange kommunar opplev at motsegn frå Fylkesmannen i mange tilfeller bidreg til å hindre ei nødvendig utvikling i lokalsamfunnet. Dette skjer også i mange saker der det er samrøystes vedtak i kommunestyra. Dette medfører i realiteten at lokaldemokratiet vert unødig svekka, til fordel for meir byråkratisk styring.

Vil statsråden vurdere å avgrense Fylkesmannen motsegnsrett, og slik bidra til meir demokratisk styring og ikkje minst større muligheit for utvikling lokalt?


Les hele debatten