Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til olje- og energiministeren

Om Olje-og energidepartementet, NVE eller andre instansar har kjennskap til utgreiingar eller analyser som belyser dagens nettsituasjon i Bergensregionen, og som i dag ikkje er tilgjengelege for ålmenta

Datert: 17.02.2011
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 23.02.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Det er stor ålmenn interesse for saka om utbygging av ny 420 kV-linja mellom Sima og Samnanger.

Har Olje- og energidepartementet, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen eller andre instansar kjennskap til utgreiingar eller analyser som belyser dagens nettsituasjon i Bergensregionen, og som i dag ikkje er tilgjengelege får ålmenta?


Les hele debatten