Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt statsråden er helt trygg på at NINAs meningsmåling gjenspeiler den fulle sannhet om hva folket ønsker, slik han har gitt uttrykk for mange ganger

Datert: 24.02.2011
Besvart: 09.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til skriftlig spørsmål nr. 900 for 2010-2011. Svaret var ikke tilfredsstillende og antyder at statsråden har en svært lettvint omgang med meningsmålinger. Statsråden har gjentatte ganger brukt NINAs meningsmålinger som sannhetsvitne for hva det "tause flertall" ønsker. Spørsmålet gjentas derfor:

Er statsråden helt trygg på at NINAs meningsmåling gjenspeiler den fulle sannhet om hva folket ønsker slik han har gitt uttrykk for mange ganger?


Les hele debatten